Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği; Türkiye’de Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji biliminin ilerlemesini ve gelişmesini sağlamak, bu alanlarda etkinlikler yapmak, yapılacak olan bu etkinlikleri desteklemek ve hayvanlarda bilinçli ilaç kullanımını hem hayvancılığın gelişmesi hem de hayvan kaynaklı besinlerden insanlara yansıyabilecek kalıntı sorunlarının önlenmesi açısından değerlendirmek amacıyla kurulmuştur.  
Misyon ve Vizyonumuz

Haberler

 

20 Mayıs Dünya Arı Günü Kutlu Olsun...

"ARI da Veteriner Hekimlerin Çalışma Alanıdır" 20 Mayıs Dünya Arı Günü'ne ilişkin hazırlanan Metin, ilgili Basın Yayın organlarına gönderilmiştir. Metin için TIKLAYINIZ...

 

Bültenimizin yeni sayısı yayınlandı. Bültenimizde yayınlanacak makalelere Cilt: 11, Sayı: 1'den itibaren "DOI numarası" verilmektedir. Bültenimizin son sayısına ulaşmak için "https://dergipark.org.tr/vetfarmatoksbulten" adresimizi kullanınız.

 

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi tarafından 10-11 Nisan 2020 tarihinde Muğla'da gerçekleştirilecek olan “ARI ÇALIŞTAYI (VET-ARI 8)" mız Dünyada ve ülkemizdeki Covid-19 salgını nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Çalıştayımızın tarihi belirlendiğinde Web sitemizden duyurulacaktır.

 

VET/AKUA

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği öncülüğünde, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu VetAnka ile birlikte organize edilen “Balık Çalıştayı (VetAkua)” 28 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da başarıyla gerçekleştirilmiştir. Haber metni için TIKLAYINIZ...

 

Antibiyotik Farkındalık Haftası sebebiyle Derneğimiz öncülüğünde hazırlanan "Bizler Farkındayız" başlıklı video yayındadır... Video için TIKLAYINIZ.....

 

 

I.ULUSLARARASI, VI. ULUSAL VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ KONGRESİ 4-7 Eylül 2019 – Kayseri

Kayseri I.Uluslararası, VI. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi; Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin ev sahipliğinde 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Haber metni için TIKLAYINIZ...

Kongre Bildiri Kitapçığı için TIKLAYINIZ...

Basında "I. Uluslararası VI. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongre"miz...

https://www.youtube.com/watch?v=w9R-vkJxeLU

https://www.youtube.com/watch?v=eRxbjRT-VQ

 

VİDEO HABER

"ARI da Veteriner Hekimlerin Çalışma Alanıdır" VetArı 2014-2019 Çalıştayları.
20 Mayıs Dünya Arı Günü Kapsamında Hazırlanan Videoyu izlemek için TIKLAYINIZ...

 

Bültenimiz cilt 10 sayı 2' den itibaren DERGİPARK üzerinden makale kabul edecektir. Bültenimize makale göndermek için "https://dergipark.org.tr/vetfarmatoksbulten" adresimizi kullanınız.

 

Derneğimizin öncülüğünde, Kırıkkale Üniversitesi Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte, 21 Ekim 2019 tarihlerinde, uygulamalı olarak "Veteriner Arı Çalıştayı (VETARI-7)" gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ...

 

 

Bültenimiz 2019 yılından itibaren yılda 3 sayı olacak şekilde kör hakemli açık erişim olarak yayınlanacaktır.

Cilt: 10 Sayı: 1, Mayıs 2019

Bültenimiz 2019 yılı Cilt 10, Sayı 1'den itibaren ResearchBib (Academic Research Index), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), COSMOS IF, ROOTINDEXING, Google Scholar ve  Sindex (Scientific Indexing Services) ve CiteFactor indeksleri tarafından taranmaktadır.

 

-- Derneğimiz Üyelerinden Vet.Hek. Aslı Gül KÜÇÜKOSMANOĞLU; Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı'nda sürdürmüş olduğu doktora eğitimini başarıyla tamamlayarak, "Bilim Doktoru" unvanını almaya hak kazanmıştır. Sayın Dr. Aslı Gül KÜÇÜKOSMANOĞLU'nu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz..

--Derneğimiz Üyelerinden Vet.Hek. Burcu AVCI; Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı'nda sürdürmüş olduğu doktora eğitimini başarıyla tamamlayarak, "Bilim Doktoru" unvanını almaya hak kazanmıştır. Sayın Dr. Burcu AVCI'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz..

--Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Araş.Gör. Sedat SEVİN; Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı'nda sürdürmüş olduğu doktora eğitimini başarıyla tamamlayarak, "Bilim Doktoru" unvanını almaya hak kazanmıştır. Sayın Araş.Gör.Dr. Sedat SEVİN'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz..

--Derneğimiz Üyelerinden Vet.Hek. İlker ŞİMŞEK; Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı'nda sürdürmüş olduğu doktora eğitimini başarıyla tamamlayarak, "Bilim Doktoru" unvanını almaya hak kazanmıştır. Sayın Dr. İlker ŞİMŞEK'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz..

 

FARKINDA OLALIM – BİLİNÇLİ KULLANALIM

Dünya Sağlık Örgütü tarafından alınan karar ile 18 Kasım’ın içinde yer aldığı hafta Dünya’da “Antibiyotik Farkındalık Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bununla birlikte Avrupa düzeyinde ise 18 Kasım “Antibiyotik Farkındalık Günü” olarak devam etmektedir. Dernek Başkanımız tarafından kaleme alınan ve ilgili Basın Yayın Organları ile Kurum ve Kuruluşlara gönderilen "FARKINDA OLALIM – BİLİNÇLİ KULLANALIM" başlıklı haber metni için TIKLAYINIZ...

 

VETERİNER FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ
9. OLAĞAN GENEL KURUL
(08.09.2018; 10.00)
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği’nin 9. Olağan Genel Kurulu 8 Eylül 2018 Cumartesi Günü Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Seminer Salonunda gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul’da Dernek Yönetim Kurulu Asıl üyeliklerine Prof.Dr. Ender YARSAN, Doç.Dr. Levent ALTINTAŞ, Doç.Dr. Begüm Yurdakök DİKMEN, Doç.Dr. Hüsamettin EKİCİ ve Araş.Gör. Sedat SEVİN seçilmiştir. Yönetim Kurulu 10.09.2018 tarihinde yaptığı toplantıda, görev dağılımını aşağıdaki şekilde yapmıştır.


Başkan          

: Prof.Dr. Ender YARSAN

Başkan Yardımcısı

: Doç.Dr. Levent ALTINTAŞ

Genel Sekreter

: Doç. Dr. Begüm YURDAKÖK DİKMEN

Muhasip Üye

: Doç.Dr. Hüsamettin EKİCİ

Üye

: Araş.Gör.Sedat SEVİN

Haber metni için tıklayınız....

 

Dernek Başkanımız tarafından kaleme alınan ve ilgili Basın Yayın Organları ile Kurum ve Kuruluşlara gönderilen "KÜRESEL TEHDİT – ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ (Antibiyotik Farkındalık Haftası, 13-19 Kasım 2017)" başlıklı metin için TIKLAYINIZ...

Tweetle

Facebookta Paylaş

 

18 Kasım "Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü" ve bu yıl ilan edilen 16-22 Kasım 2015 "Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası" dolayısıyla Dernek Başkanımız tarafından kaleme alınan ve ilgili Basın Yayın Organları ile Kurum ve Kuruluşlara gönderilen "Güncel Endişe: Antimikrobiyal Direnç" başlıklı metin için TIKLAYINIZ...

Tweetle 

Facebookta Paylaş 

 

"Kedi ve Köpeklerde Zehirli Bitkiler"
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği olarak 2012 yılında Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği'nin katkıları ve DİAGEN firmasının sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz Poster çalışması; İzmir Veteriner Hekimler Odası'nın talebi üzerine 2014 yılında yeniden basılmıştır... POSTER...

 

Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi)

Ediörlüğünü Prof.Dr. Ender YARSAN'ın yaptığı "Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi)" kitabı basılmıştır. Kitapla ilgili bilgi için TIKLAYINIZ....

 

Dünya Veteriner Hekimleri Günü 2013 yılı teması "Vaccination" olarak belirlenmiştir. Veteriner Hekimlikte hayvan türlerine göre aşılamanın anlatıldığı ve dernek başkanımız Prof.Dr.Ender YARSAN tarafından Senaryo ve Hazırlığı tamamlanan DVD formatındaki bir film çalışması Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nce gerçekleştirilmiştir. Profesyonel bir anlayışla gerçekleştirilen çalışma
http://youtu.be/dCGoML2FC0Y adresinden izlenebilir. Faydalı olması dileğiyle...

 

Dünya Veteriner Hekimleri Birliği Birincilik Ödülü Derneğimizin...

Dünya Veteriner Hekimleri Birliği tarafından, 2001 yılından itibaren her yıl Nisan ayının son Cumartesi günü Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanmaktadır. 2008 yılından itibaren de Dünya Veteriner Hekimleri Birliği ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü işbirliği ile Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeni ile belirlenen bir Tema çerçevesinde en iyi kutlamayı yapan ülke ödüllendirilmektedir. 2012 yılı için Dünya Veteriner Hekimleri Günü Teması “ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ” olarak belirlenmiştir.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği tarafından Dünya Veteriner Hekimleri Günü kutlamaları kapsamında; Prof.Dr. Ender YARSAN tarafından hazırlanan “Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler: Antibiyotiklere Direnç ve Direncin Çok Yönlü Etkileri” konulu Broşür; Dünya Veteriner Hekimleri Birliği ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından yapılan ortaklaşa değerlendirme sonucunda BİRİNCİ olarak seçilmiştir. Konuyla ilgi bilgi Dünya Veteriner Hekimleri Birliği Executive Direktörü Dr. Jan VARTEN tarafından Merkez Konseyine iletilmiştir. Söz konusu Birincilik Ödülü OIE toplantısı nedeni ile Paris ( Fransa) de bulunan Bakanlık Heyetine, Açılış Programında takdim edilmiştir. Birincilikle taltif edilmiş olmasından dolayı son derece Onur duyduğumuz bu Ödülün Ülkemize ve Meslektaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz.

Jan Vaarten'ın mesajı için TIKLAYINIZ.

Dünya Veteriner Hekimleri Birliği’nden Türkiye’ye Birincilik Ödülü haber metni için TIKLAYINIZ.

 

 

Son günlerde üzerinde durulan İlaç Kalıntıları konusunda Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Yönetim Kurulu olarak görüşlerimizi bildiren ve konuya açılık getireceğine inandığımız kapsamlı bir değerlendirme yazısını ekte bilgilerinize sunuyoruz. Kamuoyunu bilgilendirme bakımından önemli olacağına inanıyoruz.

Yazı için TIKLAYINIZ ...

Saygıdeğer Dernek Üyelerimiz,

Derneğimiz internet sayfasında dernek üyelerimizi tanıtan bir bölüm oluşturulmaktadır. Bu sayede üyelerimiz arasında iletişimin daha rahat sağlanacağı kanısındayız. Bu yüzden linkte verilmiş olan Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Özgeçmiş ve Tanıtım Formunu en kısa sürede doldurarak aşağıda verilen elektronik posta adresine göndermenizi rica ederiz.
... ...Form için tıklayınız

Dernek Mensuplarımız kendi fakültelerinde benzer faaliyetleri (doktora, uzmanlık, doçentlik, profesörlük gibi) duyurmak için  elektronik posta ile müracaat edebilirler.

Elektrik posta adresi: vftd@vetfarmatoks.org.tr