Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

(Bulletin of Veterinary Pharmacology and Toxicology Association)

Bültenimiz 2019 yılından itibaren yılda 3 sayı olacak şekilde kör hakemli açık erişim olarak yayınlanacaktır.

Bültenimiz 2019 yılı Cilt 10, Sayı 1'den itibaren ResearchBib (Academic Research Index), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), COSMOS IF, ROOTINDEXING, Google Scholar ve  Sindex (Scientific Indexing Services), ASOS İndex ve CiteFactor indeksleri tarafından taranmaktadır.

Bültenimiz cilt 10 sayı 2' den itibaren DERGİPARK üzerinden makale kabul edecektir. Bültenimize makale göndermek için "https://dergipark.org.tr/vetfarmatoksbulten" adresimizi kullanınız.

Eski Sayılarımız (2019 yılından itibaren bültenimizin formatı değişmiştir.)
Bülten 1. sayı (Cilt: 1 Sayı: 1 )  
Bülten 2. sayı (Cilt: 1 Sayı: 2 )  
Bülten 3. sayı (Cilt: 2 Sayı: 1 )  
Bülten 4. sayı(Cilt: 2 Sayı: 2 )  
Bülten 5. sayı (Cilt: 3 Sayı: 1 )  
Bülten 6. sayı (Cilt: 3 Sayı: 2 )  
Bülten 7. sayı (Cilt: 4 Sayı: 1 )  
Bülten 8. sayı (Cilt: 4 Sayı: 2 )  
Bülten 9. sayı (Cilt: 5 Sayı: 1 )  
Bülten 10. sayı (Cilt: 5 Sayı: 2 )
pdf
 
Bülten 11. sayı (Cilt: 6 Sayı: 1 )  
Bülten 12. sayı (Cilt: 6 Sayı: 2 )  
Bülten 13. sayı (Cilt: 7 Sayı: 1 )  
Bülten 14. sayı (Cilt: 7 Sayı: 2 )  
Bülten 15. sayı (Cilt: 8 Sayı: 1 )
Bülten 16. sayı (Cilt: 8 Sayı: 2 )
Bülten 17. sayı (Cilt: 9 Sayı: 1 )
Bülten 18. sayı (Cilt: 9 Sayı: 2 )
YENİ FORMATTA YAYINLANAN SAYILARIMIZ
Bülten 19. sayı (Cilt: 10 Sayı: 1 )
Bülten 20. sayı (Cilt: 10 Sayı: 2 )
Bülten 21. sayı (Cilt: 10 Sayı: 3 )
Bülten 22. sayı (Cilt: 11 Sayı: 1 )
Bülten 23. sayı (Cilt: 11 Sayı: 2 )
Bülten 24. sayı (Cilt: 11 Sayı: 3 )
Bülten 25. sayı (Cilt: 12 Sayı: 1 )
Bülten 26. sayı (Cilt: 12 Sayı: 2 )